Compliance

Process-safety (proces veiligheid) is een belangrijk thema voor veel (BRZO) bedrijven. Esito heeft zich gespecialiseerd in het doorvertalen van wet- en regelgeving naar onderhoud. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moeten asset owners kunnen aantonen dat zijn installaties integer zijn en de installatie gerelateerde risico’s onder controle heeft:

  • Weten welke installaties en installatiedelen aanwezig zijn (Asset register)
  • Weten welke wetgeving op welke type asset rust (Asset data)
  • Weten welke onderhoudsacties gedefinieerd moeten om aan de wet te voldoen en risico's onder controle te houden (Asset onderhouds / inspectie plan)
  • Weten of de onderhoudsacties tijdig worden uitgevoerd (tijdigheid)
  • Weten of het vervolgwerk traceerbaar, tijdig en compleet wordt uitgevoerd (Traceerbaarheid en tijdigheid vervolgwerk)

Esito kan helpen om de bovenstaande punten op een transparante manier op een hoger plan te tillen. Tevens doen wij begeleiding van de audits door de overheidsinstanties.

Kijk voor informatie op de onze asset integrity pagina

shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Matthijs Bakker