Storingsreductie

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, OEE, reliability. Allemaal termen die naar bovenkomen als er gesproken wordt over de effectiviteit van onderhoud en assetmanagement. Door op een gestructureerde manier te kijken naar de storingen die nu optreden ben je in staat het storingsniveau naar beneden te brengen. Dat is onze ervaring. Reliability management draait om het beheersen van storingsgedrag. Om het eerste beslag te kunnen maken in de verbetering kan gestart worden met een storingsreductie aanpak. Dit is vooral goed toepasbaar bij installaties waar storingvormen al vaak voor zijn gekomen en vastgelegd. Hierdoor kan je eerst een aanzet maken met wat al bekend is voordat je kan starten met het maken van analyses op de kritische systemen op basis van de mogelijke storingsvormen.

Het betekent dat er een helder storingsreductie proces moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit proces gaat ten eerste om het steeds vaststellen aan welke problemen gewerkt moet worden (de juiste prioriteit stellen) en daarna over het effectief komen tot oplossingen door het wegnemen van de oorzaak van de problemen. De laatste (heel belangrijke) stap is het zorgdragen van de implementatie van de gekozen oplossing en het monitoren van het resultaat.

 1. Bepalen wat het problemen is en waar de meeste verbeteringen te behalen (gevolgen) zijn inclusief clustering van storingen of mogelijk oorzaken
 2. Keuze maken welke storing geanalyseerd kan worden
 3. Uitvoeren oorzaakanalyse door middel van een Root Cause Analyse (RCA)
 4. Vaststellen maatregelen om oorzaken weg te nemen
 5. Implementatie van de maatregelen

De implementatie van de gekozen oplossing heeft meestal de volgende vormen:

 • Houden aan al bestaande procedures of werkinstructies in productie
 • Verbeteren procedures in productie
 • Volgen instructies onderhoudstaken
 • Toevoegen / inrichten van preventief onderhoud
 • Verhogen van frequenties van onderhoud
 • Beter uitvoeren onderhoud
 • Modificeren installaties

De valkuil van veel organisaties is dat na de analyse men aan de slag gaat met de volgende analyse en dat de maatregelen onvoldoende worden geïmplementeerd in het gedrag, de systemen en in de assets. In onze ogen heeft een reliability / maintenance engineer een belangrijk rol bij het begeleiden en opvolgen van de implementatie.

Esito kan u helpen dit proces in te richten, de medewerkers te trainen of capaciteit leveren om dit proces uit te voeren. Tevens kunnen we ondersteuning bieden bij het uitvoeren van de maatregelen, opstellen van een business case en het implementeren van juiste rapportages om te kunnen sturen.

Leren van storingen

shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Matthijs Bakker