Kostenbeheersing en reductie

Optimale kosten worden bepaald door of we juiste dingen op een efficiëntie manier uitvoeren. Het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten die niet of nauwelijks bijdragen aan de betrouwbaarheid moet zo veel als mogelijke worden voorkomen. Maar als iets zinnig is om uit te voeren moeten we zorgen dat dat zo efficiënt als mogelijk plaatsvindt.

Als klanten op zoek zijn naar mogelijkheden om kosten te besparen voeren wij een zogenaamde costdriver analyse uit. Hierbij wordt zowel naar vast als variabele kosten gekeken en naar kapitaalbeslag door bijvoorbeeld spareparts.

-

Op basis van deze analyse kan gekeken worden waar in de keten de grootste optimalisatie mogelijk is. Bijvoorbeeld onbetrouwbare installaties, hoge inhuurkosten firma's, veel spareparts die niet nodig zijn. Op basis van die richting kunnen dan meer gedetailleerde studies gedaan worden om vast te stellen wat er moet gebeuren om de kosten te gaan beïnvloeden:

Op basis van deze studies word het verbeterpotentieel in kaart gebracht en de te nemen acties om deze verbeteringen te realiseren.

shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Matthijs Bakker