Sparepart optimalisatie

Bij het optimaliseren van uw spareparts is de analyse van het verbeterpotenieel een eerste belangrijke stap. Het doel van de voorraad voor onderhoud is gericht op het beschikbaar hebben van spares voor reparatie en gepland onderhoud. Afhankelijk van risico’s en levertijden kan worden besloten voorraden aan te houden. In de praktijk zijn er verschillende momenten waar de voorraad bepaald wordt:

 • Bij de bouw van de installatie
 • Bij ontwikkeling van het onderhoudsconcept en het preventieve onderhoud
 • Bij het optreden van storingen
 • Bij het vernieuwen van onderdelen door leveranciers

Nu is een installatie altijd in ontwikkeling en sparepart beheer een actief proces. Daarnaast is de inschatting van de intervallen wanneer iets nodig is vaak lastig. In de RCM trainingen wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.

De eerste stap is te kijken hoe de spareparts nu worden beheerd en hoe groot het verbeterpotentieel is.

Analyse

 • ABC analyse
 • Voorkomen misgrijpen (Is voorraad afgestemd op de behoefte vanuit de installatie voor zowel storingen als preventief onderhoud)
 • Administratieve kwaliteit van de voorraad (ligt er wat in het systeem staat)
 • Staat van onderhoud van de voorraad (zijn de voorraadartikelen bruikbaar)
 • Is de voorraad in gedeeld naar verschillend categorieën (grijpvoorraad, verbruikdelen, wisseldelen, strategisch)en is de strategie daarop aangepast

Verbeterpotentieel

 • Verlagen voorraad waarde door verbeteren
 • Cash vrijmaken door verkopen overbodige spares
 • Verlagen huur magazijnen door verlagen aantal benodigde magazijnplekken
 • Verhogen productiviteit in het magazijn
 • Minder aankopen van parts die later overbodig blijken

Implementatie

 • Resultaten ABC analyse implementeren
 • RCM toepassen en bepalen misgrijp effect en kosten
 • KPI sturing implementeren
 • Beslisproces voor op voorraad nemen aanscherpen
 • ...

-

shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Matthijs Bakker