Asset integrity

Process-safety (proces veiligheid) is een belangrijk thema voor veel (BRZO) bedrijven. Esito heeft zich gespecialiseerd in het doorvertalen van wet- en regelgeving naar onderhoud. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moeten asset owners kunnen aantonen dat zijn installaties integer zijn en de installatie gerelateerde risico’s onder controle heeft.

Asset register op orde

Zeker stellen dat alle aanwezig drukvaten, tanken, leidingen die in fabriek staan expliciet bekend zijn, met de juiste fysieke- en proces kenmerken. Om dit te doen kunnen we een team op de been brengen die u kan helpen dit op orde te krijgen.

Asset data op orde

Zorgen dat alle kenmerken en fysieke installatie delen in het onderhouds management systeem zijn opgenomen, van de juiste kenmerken zijn voorzien en dat de gekoppelde tekeningen en documentatie as build zijn gemaakt.

Asset onderhoudsplan voor wet- en regelgeving op orde

Nu de assets bekend zijn kan op basis van de kenmerken de juiste risico categorie en de inspectie frequenties bepaald worden. Deze inspectie en keuring worden in uw onderhoudsplan opgenomen zodat op het juiste moment een werkorder uit het systeem komt en duidelijk is wat er gedaan moet worden om aan de wet- en regelgeving te blijven voldoen.

Tijdigheid uitvoering op orde

Om te zorgen dat voldaan wordt aan de wet moeten de onderhoudsplannen die verplicht zijn aantoonbaar op tijd worden uitgevoerd.

  • Herken het verplichte werk
  • Plandatum van het preventieve systeem = uiterste datum uitvoering
  • Meten van de tijdige uitvoering

Traceerbaarheid en tijdigheid werk uit inspectie (WUI) op orde

Als een verplichtte inspectie is uitgevoerd kan worden vastgesteld dat er werk uit inspectie nodig is om binnen een bepaalde termijn aan de eisen te voldoen. Om zeker te stellen dat het werk uit inspectie tijdig wordt uitgevoerd zijn een aantal zaken nodig:

  • Het vervolgwerk moet expliciet traceerbaar zijn naar de uitgevoerde inspectie
  • De termijn waarbinnen de maatregel moet worden uitgevoerd moet expliciet vastliggen in het onderhoudsbeheerssysteem
  • De uitvoering van het werk uit inspectie binnen de gestelde termijnen moet worden gemonitord
shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Matthijs Bakker