Projectmanagement

Projectmanagement is in cruciaal om resultaten te behalen. Het beheersen van de elementen tijd, resources, kwaliteit en scope is waar een projectmanager mee bezig is. Of het nou gaat om een organisatie verandering, het reduceren van storingen of het effectiever maken het preventief onderhoud, een vorm van projectmanagement is altijd nodig om de resultaten zeker te stellen.

Om verandering te realiseren moet er elke dag, elke week, elke maand vooruitgang worden geboekt. Door goed vooruit te plannen en op te volgen zorgen wij er voor dat er het veranderproces aan de gang blijft en resultaten worden geboekt. Het aansturen van het projectteam, het begeleiden van alle stakeholders en de coaching van de organisatie zijn belangrijke facetten van elke succesvol project. Project falen meestal niet op technische keuzes of oplossingen, maar onvoldoende echte verandering in gedrag en verbetering in aansturing. Daarom hebben onze projectmanagers veel ervaring met verandermanagement. De stappen die in elke implementatieproject naar voren komen:

 • Scoping
 • Analyse naar oorzaken
 • Opstellen business case
 • Opstellen plan voor implementatie
 • Ontwerpen / ontwikkelen oplossing
 • Implementatie van oplossingen
 • Behalen van de resultaten
 • Borging

Tijdens de scoping en analyse wordt gekeken naar en invulling gegeven aan de voorwaarden voor succesvolle implementatie. Als 1 van deze 4 blokken missen gaat de implementatie niet slagen of zal moeten worden bijgestuurd tijdens het project.

Voorwaarden voor succesvolle implementatie

Het 2e concept waar onze mensen werken is het model voor duurzame gedragsverandering. In de model staan zijn de processen, management systemen en mensen de assen waarover de verandering kan worden gestructureerd. In de praktijk is het om duurzame verandering en resultaten te krijgen nodig om met deze elementen rekening te houden.

 • Processen: Zijn onze processen efficiënt en effectief ingericht
 • Management systemen: Zijn we in staat de processen te plannen bij te sturen
 • Mensen en organisatie: Zijn de medewerker in staat de processen goed uit te voeren en is het management in staat de systeemelementen te gebruiken

Alleen als deze drie elementen in balans zijn en elkaar versterken kom je tot betere resultaten die geborgd zijn in het gedrag van de het management en de medewerkers

elementen voor verandering

shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Kamiel Ruhe.