Werkstroom implementatie programma over 10 fabrieken

Metaal

Uitdaging voor de klant

De verdergaande automatisering, wettelijke verplichtingen en rapportage mogelijkheden zorgen ervoor dat er steeds meer roep is op een standaard manier te werken in onderhoud. Daarnaast heeft de organisatie jaar op jaar te maken met een kosten verhoging die gepaard gaat met inefficiënte uitvoering van het werk en er is geen zekerheid dat de preventieve plannen die er zijn (tijdig) worden uitgevoerd. De uitdaging voor de klant is om op grote schaal (10 fabrieken, 40 afdelingen, 2000 medewerker en 2000 contractors) gestandaardiseerd te gaan werken. Dit terwijl de organisatie die gewend is om autonoom te werken en processen in te richten.

illustration

Oplossing

De eerste stap is het inzicht geven waar de verschillen zitten en welke ‘good practices’ zijn te vinden binnen de verschillende fabrieken. Om dit inzichtelijk te maken is een analyse gemaakt met alle fabrieken, die op alle facetten van de werkstroom inzichtelijk maakt hoe de fabriek ervoor staat en welke resultaten hiermee worden geboekt. Daarnaast werd door het analyse team gezocht naar 'good practices' die toepasbaar zouden kunnen zijn voor andere afdelingen. Op basis van deze analyse en is de eerste site brede werkstroom standaard gemaakt en in een grote sessie geaccordeerd door al onderhoudsverantwoordelijken van site. Nu alles op papier staat is de volgende stap het implementeren van de standaard in alle fabrieken. Om dit proces te begeleiden is vanuit de klant een groep van 20 young potentials en ervaren medewerkers vrijgemaakt. Esito heeft hierin het programma management uitgevoerd en de interne medewerkers begeleid en getraind in het uitvoeren van veranderprojecten.

Resultaten

HOTT

standaardisatie

basis voor brons

Tags

shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Matthijs Bakker