Effectieve Inspectieloop

Het effect van inspecties wordt door veel verschillende zaken bepaald. Zowel de kwaliteit van de inhoud, de kwaliteit van de uitvoering als de afhandeling van het proces en het werk uit inspectie bepalen of de inspectie het gewenste effect heeft en dus zijn doel behaald. Wij ondersteunen klanten bij het optimaliseren van de inspectieloop door eerst alle facetten van de inspectieloop te beoordelen en op basis van deze eerste scan een plan te ontwikkelen dat gericht is op dat wat in de situatie van de klant het meeste toegevoegde waarde oplevert.

Voorbeelden van oplossingen die geïmplementeerd kunnen worden:

  • Analyse van storingen die voorkomen hadden worden met inspecties
  • Verbetering van inspectielijsten / verwijderen dubbelingen / updaten oude formulieren
  • Frequentie analyse van inspecties met hoge kosten
  • Betere afname van inspecties
  • Zekerstellen traceerbaarheid vervolgwerk uit inspecties
  • Effectiviteitsanalyse per inspectiepunt
  • Verhogen efficiëntie van inspecties
  • Digitaliseren van inspecties via mobiel apps

ALT tekst

Via bovenstaand proces wordt op een eenvoudige manier duidelijk welke stappen genomen moeten worden en waar de verbeteringen zitten. Omdat inspecties een onderdeel is van een proces en de waarde pas wordt toegevoegd als de loop helemaal wordt gesloten is het beheersen van de inspectieloop cruciaal om de effectiviteit te optimaliseren. Daarnaast wordt er tijdens dit type trajecten ook gekeken welke de juiste inspectiemethodes zijn voor de assets en worden of er mogelijkheden zijn voor meer geavanceerde conditie monitoring technieken.

shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Matthijs Bakker