RCM Level 1

Deelnemers aan de training RCM Level 1, leren in 3 dagen onderhoudsconcepten te maken voor hoog – midden en laag kritische systemen. Het doel is het actuele storingsgedrag zo te managen dat kosten en risico’s worden geminimaliseerd en veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en productierendementen worden gemaximaliseerd.

Minimaal MBO niveau vereist.

Ze maken kennis met de methodieken:

  • Reliability-centred Maintenance (RCM)
  • Object Driven Maintenance (ODM)
  • Quick Maintenance (QM)

In de training wordt uitvoerig stilgestaan bij de achterliggende mechanismen die storingsgedrag veroorzaken en hoe dit in de verschillende methodieken gebruikt wordt om de gevolgen van storingsvormen te voorkomen of te minimaliseren.

Alle 37 definities om de methodieken te kunnen toepassen worden uitvoerig behandeld. Ze leren onderhoudsconcepten te nesten tot onderhoudsplannen om het onderhoudsprogramma in de CMMS te updaten. De belangrijke KPI: Maintenance Program Effectiveness (MPE) komt uitvoerig aan bod. Deelnemers leren hoe ze MPE kunnen gebruiken om de effectiviteit van ieder bestaand onderhoudsplan meetbaar en verbeterbaar te maken.

Deelnemers leren de methodieken toe te passen, zowel op papier als in Excel, zodat de deelnemers na de training direct in hun eigen bedrijf aan de slag kunnen om:

  • de kwaliteit van bestaande en geadviseerde onderhoudsplannen te bepalen
  • bestaande onderhoudsplannen kunnen optimaliseren
  • bepalen welke methodiek het best ingezet kan worden voor hoog-midden-laag kritische systemen
  • als werkgroeplid deelnemen aan RCM analyses
  • zelfstandig onderhoudsconcepten te ontwikkelen met gebruik van QM analyses
  • dynamische pareto’s gebruiken
  • MPE metingen door te voeren

Op de 3e dag is het RCM Level 1 examen gepland. RCM Level 1 gecertificeerde mensen kunnen deelnemen aan werkgroepen om onderhoudsconcepten te ontwikkelen.

Deelname per persoon: € 1.850 ex BTW.

shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Rik Plattel