Praktische implementatie van resultaten uit RCM studies

(semi-) overheid

Uitdaging voor de klant

Door ziekte van een maintenance engineer van onze klant kunnen een aantal activiteiten die nodig zijn om het onderhoud te verbeteren niet worden uitgevoerd. De in het verleden uitgevoerde RCM studies zijn onvoldoende doorvertaald naar de praktijk van het onderhoud en omgezet in praktisch uitvoeren preventief onderhoudsplannen en inspecties.

illustration

Oplossing

Esito is gevraagd een tijdelijke maintenance engineer in te zetten die zich voornamelijk bezig heeft gehouden met:

  • Het analyseren van complexe storingen, het opstellen van rapportages en het doen van verbetervoorstellen.
  • De continue verbetering van de FMECA/CMECA analyses en stelt op basis daarvan onderhoudsplannen op.
  • Zorgdragen voor het uitvoeren en effectiever maken van inspecties.
  • Het onderhoudssysteem (SAP-PM) actueel houden.
  • Interviews uitvoeren voor bepaling van periodieke onderhoud.

Resultaten

Naar aanleiding van de analyse is besloten om 'de basis op orde' te gaan brengen. Hiervoor is Esito gevraagd om een deskundige in te zetten om alle assets in kaart te brengen en de juiste informatie in het SAP onderhoudsprogramma te verwerken.

Lees hier de opvolgende case waarin wij hebben geholpen met het upgraden van hun ERP systeem waar de schone overgang naar een vernieuwd onderhoudsmanagement SAP PM systeem een groot onderdeel van is. Link naar case: https://www.esito.nl/cases/upgraden-erp-systeem-van-drinkwaterbedrijf/

Tags