Contract management verbetering

Procesindustrie

Uitdaging voor de klant

Een klant in de chemische industrie wil zijn indirecte inkoop (MRO) tegen het licht houden: Welke categorieën hebben de hoogste kosten en waarom? Hoe zijn de kosten van de belangrijkste leveranciers opgebouwd? Kunnen we hier betere afspraken over maken? Kunnen we contracten uniformeren en risico’s verminderen? Is er synergie met buitenlandse vestigingen mogelijk? Wat biedt de markt? Hoe geven we meer aandacht aan HSE? Hoe stimuleren we leveranciers samen met ons aan kostenreductie te werken?

illustration

Oplossing

Dit is uitgewerkt in een spend-analyse voor het gehele MRO-pakket. Door het resultaat vervolgens in de Kraljic matrix te zetten ontstaat helder inzicht in de te volgen strategie voor site services, R&D, spareparts en veiligheid. Voor site services (omzet ca € 6m) zijn ca 10 bestaande leveranciers en 20 potentiële leveranciers uitgenodigd om aan te bieden op de scope. Hieronder vallen alle technische contractors: van engineering tot steigerbouw, piping, E&I, building en infra.

new alt

Resultaat

Vanuit de ontvangen aanbiedingen is een nieuwe leveranciersmix gemaakt waarbij het aantal leveranciers 20% afnam en risico’s verminderden. Contracten hebben nu een uniforme inhoud en vervaldatum. Professionaliteit en kwaliteit verbeteren. Door de ontwikkelde KPI-structuur stimuleren klant en leverancier elkaar veilig te werken, klachten te voorkomen, afgesproken levertijden waar te maken en continue meetbare kostenreducties te realiseren. De verwachte besparing is € 800k/jr. Een resultaat om trots op te zijn!

Tags

shape

Hoe kunnen we helpen?

Als u meer wilt weten over deze case of onze dienstverlening, neem dan contact op met Matthijs Bakker