Health, Safety & Enviroment (HSE)

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de industrie. Esito en partners kunnen advies, ondersteuning en projectbegeleiding bieden op het gebied van veiligheid. Wij kunnen u helpen met het inrichten en implementeren van het veiligheidsmanagement systeem.

Wij bieden onder andere veiligheidskundigen (HVK & MVK) projectmatig aan. De interim veiligheidskundige wordt zodanig geselecteerd dat deze bij uw organisatie en cultuur past.

Hogere veiligheidskundige (HVK)

Wij hebben Hogere Veiligheidskundige adviseurs met een relevante HBO- of WO opleiding. Zij zijn inzetbaar bij beleidsontwikkeling, advisering tijdens ontwerp- en bouwactiviteiten en arbo gerelateerde vraagstukken. De werkzaamheden zijn oa.:

 • Het opstellen en ontwikkelen van veiligheidsprocedures, V&G plannen, jaarplannen, jaarverslagen, projectveiligheidsplannen, evenals het evalueren, modificeren en implementeren daarvan;
 • Uitvoeren van alle mogelijke risico-inventarisaties en -evaluaties;
 • Uitvoeren van en advisering aangaande ontwerpstudies zoals HazOp;
 • Toepassen van de wettelijke kaders en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheden;
 • Ontwikkelen van veiligheidskaders / normen en het hierop gerichte veiligheidsbeleid, evenals advies over de implementatie en de borging van het veiligheidsbeleid;
 • Aansturing van coördinatoren & adviseurs;
 • Periodieke rapportage op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • Uitvoeren / coördineren van systematisch incidentenonderzoek;
 • Onderhouden van contacten met opdrachtgever, overheidsdiensten en toezichthouders zoals de Arbeidsinspectie.

Middelbare veiligheidskundige (MVK)

Wij werken met gediplomeerde Middelbare Veiligheidskundigen. Zij zijn inzetbaar voor o.a.:

 • Het houden van werkplekinspecties;
 • Het uitvoeren van taak risico analyses (TRA);
 • Het uitdragen van Safety, Health & Environment beleid naar oa toeleveranciers;
 • Het beoordelen van V&G plannen van leveranciers en (onder) aannemers;
 • Ondersteuning bij ongevalsonderzoek, - analyse, -melding, -registratie,- rapportage en de coördinatie hiervan;
 • Advisering en begeleiden van interne (VCA) audits;
 • Het adviseren, opstellen en input leveren bij voorlichting en onderricht door middel van toolbox meetings;
 • Controle op naleving van wettelijke regelingen, normen en voorschriften op het gebied van Safety, Health & Environment.