Ondersteuning implementatie werkstroom bij TATA Steel

maandag 18 januari 2021
illustration

In 2018 en 2019 heeft Justien Kint samen met Matthijs Bakker vanuit Esito de werkeenheid Hoogovens succesvol ondersteund bij de implementatie van de werkstroom in het kader van de Journey to Reliability (J2R). Dit heeft geresulteerd in een brons award voor HO6 en HO7 in 2019. Deze award wordt pas uitgereikt als de werkprocessen volledig volgens de Tata Steel standaarden verlopen en geborgd zijn binnen de onderhoudsorganisatie.

Het behalen van de award is overigens niet het belangrijkste, dit is vooral een logisch gevolg van het werken volgens de Tata Steel standaarden. De werkwijze dient zodanig geborgd te zijn, dat er geen terugval in resultaten te zien is nadat de award is uitgereikt. Het is daarom mooi om te zien dat deze borging zeker gelukt is bij Hoogovens. Uit het wekelijkse J2R trendreport blijkt dat Hoogovens ook zonder verdere ondersteuning van Esito de hoge standaard week na week blijft vasthouden.

Bij Tata Steel IJmuiden werkeenheid Ertsvoorbereiding (EVB) sectie grondstoffenlogistiek (GSL) is men ook al enige tijd bezig met de implementatie van de standaard werkstroom. Hiervoor is in samenwerking met de afdeling Asset Management & Development (AMD) een implementatie aanpak en plan ontwikkeld.

Rond Februari 2020 kwam er een hulpvraag vanuit de werkeenheid Ertsvoorbereiding (EVB) sectie grondstoffenlogistiek (GSL) of Esito kon helpen met de ondersteuning richting brons en daarbij uiteraard de ervaringen van Hoogovens kon meenemen. GSL was vooral op zoek naar iemand die de beheerteams kon helpen met hands-on implementatie ondersteuning & coaching. En daarnaast de projectleider en onderhoudsmanager kon ondersteunen en ontzorgen bij de implementatie van de standaard werkstroom.

De corona uitbraak in diezelfde periode zorgde voor wat uitstel van de daadwerkelijke start van de ondersteuning, maar sinds Juni 2020 ondersteunt Justien GSL bij het implementeren van de standaard werkstroom.

De huidige activiteiten bestaan o.a. uit:

  • 1 op 1 coachen van beheerders, toezichthouders, inspecteurs en werkvoorbereiders
  • Instructies / uitleg verzorgen aan beheerteams / productie
  • Observeren en coachen van overleggen met als doel deze in ‘mechanical use’ te brengen
  • Inrichten / verbeteren PO op inhoud, slim clusteren van uit te voeren orders
  • Pilots met Mobin (mobiel inspecteren) opzetten bij YBT team
  • Efficiënt backlog wegwerken (teams voorzien van tips/trucs)
  • Meelopen met inspecties en verbeter- en efficiëntieslag in PO vastleggen
  • Tips & tricks aan de beheerteams geven over optimaal werken met SAP PM o.a. gebruik functieplaats taaklijsten, referentie orders, massa mutaties

De kracht zit hier vooral in de persoonlijke aanpak. Door de persoonlijke begeleiding kan iedereen langzaam maar zeker wennen aan de nieuwe werkwijze volgens de sitebrede standaard. De eerste resultaten worden inmiddels langzaam maar zeker zichtbaar in de J2R Brons KPI’s. Onder andere de backlog van meldingen en orders is sterk teruggelopen.

Volgens de planning is het de bedoeling dat rond April 2021 de sectie GSL het brons niveau bereikt en klaar is voor de audit. Zoals het er nu naar uitziet zal dit worden gehaald.